Kursy odbywają się przez cały rok

Kursy języka włoskiego we Florencji ze szkołą Parola

Nasze kursy włoskiego w centrum Florencji

Kursy odbywają się przez cały rok w centrum historycznym Florencji, od poniedziałku do piątku.

Zajęcia składają się z dwóch dwugodzinnych lekcji: gramatyki i konwersacji, prowadzonych zarówno rano, jak i popołudniu.

Kursy dzielą się na indywidualne i grupowe. Można również połączyć oba sposoby nauki.

Różnorodność i elastyczność kursów

Szkoła jest otwarta dla uczniów w każdym wieku oraz z każdej kultury. Możliwość dopasowywania kursów do możliwości studentów zapewnia osiąganie maksymalnych rezultatów.

Jak są prowadzone zajęcia

Kurs składa się z dwóch zajęć, prowadzonych każdego poranka:

  • część gramatyczna (od 9.00 do 10.50)
  • dwudziestominutowa przerwa
  • zajęcia z konwersacji i słownictwa (od 11.00 do 13.00)

Każdy typ kursu składa się w wymienionych jednostek, co ma na celu zapewnić uczniom podstawy gramatyczne i jednocześnie możliwość utrwalania ich podczas konwersacji.

Poziomy kursów i materiały dydaktyczne

Parola oferuje naukę na sześciu poziomach znajomości języka: od początkującego (A1) do zaawansowanego (C2) oraz trzy kategorie kursów (grupowe, indywidualne i mieszane), które mogą trwać 2, 3, 4 lub więcej tygodni.

Grupowe kursy

Grupowe kursy języka włoskiego we Florencji w konkurencyjnych cenach

Indywidualne kursy

Indywidualne kursy języka włoskiego we Florencji.

Łączone kursy

Kursy języka włoskiego i kursy pozalekcyjne we Florencji.

Kontakt ze szkołą Parola

Skontaktuj się ze szkołą Parola we Florencji, aby uzyskać szczegółowe informacje o kursach.